Vad innebär magasinering i Uppsala?

30 april 2021
jonas olsson

Idag finns det många olika typer av lagring, storage och magasinering över hela landet. Men vad betyder egentligen de olika benämningarna och vad är det som sker där? Egentligen kan man säga att alla tre är samma sak. Det är en plats där förvaring sker. Men ibland kan man göra en viss skillnad när det gäller vad som lagras och vems saker det är som lagras. Magasinering är en slags mellanlagring som flyttfirmor ibland erbjuder till sina kunder.

Om du ska flytta och måste vara ute ur ditt hem innan du kan flytta in i nästa kan det vara smart att använda sig av en magasinering i Uppsala. På det viset kan du låta flyttfirman hämta ditt bohag i din gamla bostad, magasinera det tills du behöver flytta det vidare och sedan få bohaget levererat till din nya bostad. Lättare och smidigare kan det knappast bli för dig.

 

 

Olika slags lagring

Andra typer av lagring är den lagring som företag har av sitt eget gods eller material. Det finns även en tredje slags lagring som innebär att du som privatperson, eller företag, hyr en lokal där du själv ställer dit och hämtar ditt gods eller bohag. Men om du vill ha någon som sköter om hela hanteringen är alltså magasinering det som passar för dig. Det sker oftast i samband med en flytt.

Tjänsten magasinering är ändå en relativt billig tjänst med tanke på vad du får. För dig som beställare kan det vara smidigt att veta att ditt bohag är fullt försäkrat och att all hantering sker av företaget som tillhandahåller magasineringen. Om du vill hämta något som du har glömt så går det bra, men det sker under yttersta försiktighet. Och du är inte tillåten att själv röra dig i lokalerna, på grund av risken att något ska hända med övriga kunders bohag. 

Fler nyheter