Röntga och scanna rören för bättre flöden

14 maj 2020
jonas olsson

I den moderna industrin är varje skruv under luppen. Alla skarvar, valsar och ventiler måste granskas och kontrolleras regelbundet. Rostangrepp, nednötning eller sprickor kan vara förödande. Varje steg i processen måste dessutom leva upp till de satta målen och är en del i ett större sammanhang med många olika parametrar som ska vägas samman. Nyinvesteringar kan vara kostsamma och ett bra underhåll är därför självklart och nödvändigt för den som vill gå med vinst. Det finns ett antal olika metoder som hjälper till att hitta problemen innan de når ytan eller kan ses med blotta ögat. Att göra regelbundna diagnoser genom scanning eller röntgen av reglerventiler kan samtidigt spara både pengar och tid.

 

Aktivitet under nedstängning

De planerade stopp som görs inom processindustrin för reparation och uppdateringar måste fungera perfekt. Rätt reservdelar ska vara på plats samt rätt kompetens inhyrd, och allt är schemalagt och genomförs under stränga kontroller. Under ett lyckat stillestånd är det rätt utrustning som tas ur drift och byts ut eller förbättras. Det kräver att du till vardags har ett bra underhållsarbete och smart teknik som spanar efter de svaga punkterna. Servicen kan du välja att ha i form av anställda eller i ett kontrakt med utomstående konsulter. 

 

 

Effektivitet under drift

Ungefär en tredjedel av pumpars livscykelkostnad är kopplade till energin. Den går att påverka på olika sätt. För det första ska det vara rätt pump på rätt plats, lämplig effekt och storlek är givna faktorer. Effekten kan behöva finjusteras för att passa behovet. Det är inte lönsamt att slösa pengar på läckande energi. Ta kontakt med professionella konsulter så kan de hjälpa till att ställa diagnos och även säkerställa att du gör rätt insatser. Ibland räcker det med att trimma materialet, i andra lägen behöver det bytas ut om fabriken runtomkring byggs om eller justeras.

 

Fler nyheter