Installera ventilation i Södertälje

27 december 2020
jonas olsson

Om du har en nybyggd fastighet ska det installeras ett ventilationssystem, och då bör du anlita proffs som hjälper dig med det. Bor du i Stockholmsområdet så har du ett utmärkt företag som kan fixa din Ventilation i Södertälje. Med rätt installation kommer du ha lättare att hålla inomhusluften i en bra kvalitet och du slipper krångel med ventilationen.

Varje ny fastighet ska göra en installation av ventilation och en form av kontroll ska göras innan den sätts i bruk. Det är en OVK-besiktning som ska utföras och OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll. Denna besiktning ska sedan regelbundet upprepas om det är så att fastigheten inhyser fler än två stycken hushåll. 

Det finns regler som säger hur ofta besiktningen ska göras och det är fastighetsägarens jobb att se till att den blir utförd. Om det är en fastighetsägare som inte sköter kontrollerna så kommer kommunen att ta tag i saken.

 

 

Hur utförs en OVK-besiktning?

Denna kontroll är en relativt lätt undersökning av ventilationssystemet och den görs av en kontrollant som i sin tur rapporterar till kommunen. Kontrollanten ser över ventilationen och undersöker så att den stämmer överens med de föreskrifter som gjordes när den sattes i bruk. Man kontrollerar så att genomströmningen av luft är tillräckligt bra och att rätt filter används i systemet. 

Man undersöker också om det är möjligt att effektivisera systemet och på så sätt hålla nere på energiförbrukningen. Självklart så ska inte energiminskning göra att ventilationen blir lidande på något sätt utan fortsätta att vara den bästa möjliga. Kvaliteten på luften är viktig. 

Med ett mer effektivt ventilationssystem som håller nere på energiförbrukningen så kommer du att få en lägre elräkning vilket är en stor fördel. Med en uppdaterad ventilation så kommer du få renare luft, lägre elräkning och du sparar på energi, ja det är en massa fördelar med det.

Fler nyheter