Bergförstärkning i Stockholm utförs av experter

27 november 2021
jonas olsson

editorial

Sverige är i grunden ett väldigt bergigt land. Detta ser man fortfarande mycket av i vissa delar av landet. I andra delar kan man istället känna av det väldigt mycket. Som om man ska slå ned en hage, men all tid går åt att hitta mark utan för mycket sten. Näst intill omöjligt på en del platser. När det kommer till var man ska bygga hus, parkeringar, pool och så vidare, då låter man inte lite sten stoppa en. Man gör en bergsprängning och tar bort det som behövs. 

En bergsprängning ska göras av de som är proffs på det. De ska ha utbildningen som krävs för att utföra sprängningen. Det krävs stor kunskap bakom något sådant. De som arbetar med bergsprängning gör även bergförstärkningar. Detta kan behövas på en hel del berg. Anledningen till att göra en förstärkning är på grund av rasrisk. När man gör en bergförstärkning i Stockholm stöttar man upp berget från att rasa. Det är något http://gnestabergbyggare.se/ kan göra. 

 

image

Noggrann planering

När det kommer till sprängning av berg så krävs det ett väldigt noggrant arbete. Det gör det även när man ska förstärka berget. Det får inte finnas någon risk att någon blir skadad när arbetet med berget utförs. Varningar ska upp och man brukar även spärra av området. Bergsförstärkningen kan göras med olika metoder beroende på var och hur berget ligger. 

En del lägger ett stort kedjetäcke över berget, som gör att fallande stenar fångas upp av nätet. Andra borrar in stora skruvar som hjälper till att hålla ihop berget. Huvudsaken är att det uppfyller sin uppgift – att förhindra berget från ras. Alla förstår säkert hur stor skada det kan göra om delar av berget skulle rasa när någon befinner sig där. En bergförstärkning görs av säkerhetsskäl och det är endast experterna som ska utföra den. 

Fler nyheter