Vill du bli skogsägare?

31 mars 2021
patrick pettersson

Har du funderat på att investera i skog? Att äga skog är en långsiktig investering, under förutsättning att den sköts på rätt sätt. Men att investera i skog kräver kunskap och erfarenhet. Det gäller att kunna läsa av en skogsbruksplan, förstå vad den innebär och också kunna se om den överensstämmer med verkligheten. Det brukar kallas “långtgående undersökningsplikt” i mäklarannonserna. 

Att skogsbruksplanen stämmer avgör om du som köpare kan avverka och hur terrängen är. Om det finns förbehåll, som att det är en nyckelbiotop, och därför inte får avverkas. Sådana saker är viktiga att veta inför en investering.

Att investera i en skogsfastighet

Med en noggrann undersökning av själva skogen och hur väl den stämmer med skogsbruksplanen kan man göra bra investeringar. Är man ovan kan man behöva hjälp med att kontrollera det tänkta köpet. 

Då är det bra att ha med sig någon som är erfaren och väl bekant med skogar och kan göra korrekta bedömningar. Ibland är den som säljer skogen inte så erfaren och skogskonsulten kan upptäcka avvikelser både i volymer och beskrivningar. Det är viktiga fakta för dig som vill investera i skog. 

Rådgivning och förvaltning av skog

Om du är ute efter att köpa en skogsfastighet kan du kontakta en konsult på området, som kan besöka de skogsfastigheter du är intresserad av. Dessa kan ju ligga långt från varandra och långt för dig att åka. Dessutom får du en professionell utsaga om fastigheten. Du kan jämföra med att anlita en besiktningsman när du är intresserad av ett hus.

Om du gör din investering och skaffar dig en skogsfastighet kan du också behöva någon som sköter förvaltningen. Någon som sköter skogen åt dig och som kan vara kontakt vid avverkning och virkesaffärer. I synnerhet om du ser skogen som en investering och själv saknar både tid, erfarenhet och kontakter.

Fler nyheter