Ta reda på vad kunden vill

25 november 2019
patrick pettersson
Ta reda på vad kunden vill

En marknadsundersökning tar reda på vad kunden vill. Vad tycker kunden om, var vill kunden handla det man säljer, vad är det kunden saknar och så vidare. Och som företag är det viktigt att veta vilka kunder man riktar sig till, deras behov och önskemål så att man kan skapa produkter och tjänster som passar så bra som möjligt. Det kan också vid undersökningar visa sig att man har fler eller andra marknader än vad man tänkt sig och då kan en anpassning av marknadsföringen behövas.

 

 

Olika typer av marknadsundersökningar

Det finns många olika sätt att ta reda på vad kunderna önskar sig, vad de tycker om och vad de tänker. Ofta får företaget veta det genom olika typer av återkopplingar eller klagomål från kunder, men det behövs undersökningar för att kunna få ner kundernas åsikter på pränt och i statistisk form. Man kan då göra telefonintervjuer, skicka enkäter via post, enkäter på webben, intervjua människor på stan, anordna fokusgrupper eller göra färre men djupare intervjuer. Alla är bra på olika sätt, så det är upp till företaget att välja vilken typ av undersökningar man vill göra. Beslut man också måste ta är om man ska intervjua endast befintliga kunder eller även folk på stan, det vill säga personer som inte ännu är kunder men som kan bli det.

 

 

 

Vad är NKI

Kundnöjdhetsindex, eller Nki undersökningar, är ett index som mäter styrkan i en kundrelation. Det är en slags undersökningar som bygger på tre frågor: Hur nöjd respondenten är med verksamheten i dess helhet, hur väl verksamheten uppfyller respondentens förväntningar samt hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan. Enkäten eller intervjun kan bestå av många frågor men det är endast tre av dem som på förhand är utvalda för att sammanföras och sedan ta ett medeltal, för att få fram kundnöjdhetsindexet.

Fler nyheter