Säker förvaring av farliga vätskor

07 december 2019
Lily Hansen
Säker förvaring av farliga vätskor

Farliga vätskor är vätskor som är brandfarliga. Men det kan också vara vätskor som avger ångor som är farliga att andas in. Det är bland annat vätskor som tändvätska, lösningsmedel och bensin som man kan finna i kemikalieskåp i matvarubutiker och andra byggmarknader. På företag kan det även finnas kemikalieskåp för de produkter man använder i sin produktion eller förvaring av tomma eller halvfulla burkar och flaskor i väntan på att fraktas till återvinning. Brandklassning för farliga vätskor beror dels på hur lättantändliga de är och dels på hur de kan underhålla en brand som redan är pågående.

 

 

Olika slags förvaringsskåp

 

Ett kemikalieskåp kan ha olika storlek och vara olika utformat beroende på om det är något som används för det egna företaget eller om det ska kunna nyttjas av kunder, som på en byggmarknad. Men det finns också en hel del andra val att göra när man ska införskaffa ett kemikalieskåp, som vilken brandsäkringsklass man vill ha, om man vill att skåpet ska vara låsbart och om man vill ha ventilation i skåpet. Förutom kemikalieskåp finns det även bland annat gasskåp, brandskåp, syraskåp och miljöskåp. Vilket skåp man väljer beror mestadels på vad man ska förvara, men det kan också vara så att man väljer ett säkrare skåp om man vill vara extra trygg.

 

Arbetsmiljöverket

 

Eftersom det är viktigt att ett kemikalieskåp följer reglerna för hälsa och brandsäkerhet, så finns riktlinjer som ges ut från arbetsmiljöverket. Om företag använder farliga vätskor ska man ha tillgängligt ett säkerhetsblad med hanteringsföreskrifter och vad man gör om man blir utsatt för en farlig vätska. Dokumentation över vilka vätskor som används och vilka mängder, ska också dokumenteras, samt hur förvaring sker och hur man hanterar restprodukterna och de behållare som skickas till återvinning. Vid kontroll av Arbetsmiljöverket ska alla dessa dokument finnas tillgängliga för inspektion. 

Fler nyheter