Modulsystem – inget krångel

19 augusti 2021
Lily Hansen

När fötterna växer så måste vi byta till större skostorlek när det börjar kännas för trångt. Samma sak gäller när det är för trångt på exempelvis kontoret, då behövs det mer plats. Det man då gör är naturligtvis inte att köpa nya skor, utan man bygger ut eller flyttar till större lokaler. Det som även går att göra, och som är en bättre lösning, är att använda portabla moduler.

Du kan hyra en tillfällig lokal så länge du behöver, snabbt och utan krångel. Det kan behövas en lokal till kontoret, skolan, sjukvården eller något annat, behovet kan vara akut eller planerat.

Gör gärna ett besök hos: https://www.pcsmodulsystem.se/ och kika på vad som finns. Modulerna har hög komfort och de sätts upp snabbt, antingen bredvid befintlig byggnad eller på intilliggande mark. 

Med självbärande portabla moduler går det att ordna det mesta. Utöver de vanligaste typerna av tillfälliga och flyttbara lokaler så har dessa använts för att etablera till exempel lager, lägenheter, fritids, stationshus och industrilokaler.

 

 

Förskolepaviljonger vid lokalbrist i skolan

I förskolan varierar elevantalet och det kan skilja sig från olika år, det kan därför hända att det blir brist på lokaler. Att bygga ut skolan är dyrt och kanske inte ens möjligt. Det kan även kännas onödigt om det bara behövs extra lokaler under en kort period. Förskolepaviljonger är en bra lösning, de sätts ihop i den storlek som det finns behov av. 

Företaget som tillhandahåller dessa moduler hör efter noga med skolans personal för att säkerställa att alla önskemål tillgodoses. Det görs en ritning på hur allt kommer att se ut när lokalen är färdig och det tas hänsyn till mått på bland annat dörrar, förvaringsskåp och höjden på bänkar. Lärare och elever på förskolan kan tillsammans göra en ritning på hur de skulle vilja att nya lokalen ser ut, både spännande och kreativt.

Fler nyheter