Klotterskydd i Helsingborg med positiva effekter

29 december 2020
Cecilia Olsson

Ett klotterskydd ger fasaden ett skyddande ytskikt som dessutom gör det betydligt enklare att sanera ytan. Det gör i sin tur att själva saneringen inte har samma påverkan på miljön eftersom det då krävs väldigt lite eller inga kemikalier alls för att få bort klottret. Man kan säga att det finns två typer av klotterskydd; permanent klotterskydd och diffusionsöppet klotterskydd.

Olika klotterskydd för olika behov

Ett permanent klotterskydd lägger sig som en lack på ytan och ger därmed ett hållbart skydd för fasaden. Nackdelen är dock att det behandlade materialet inte kan andas som tidigare, vilket gör att detta klotterskydd är bäst att använda på ytor som frekvent utsätts för klotter. 

Ett diffusionsöppet klotterskydd lägger sig däremot som en vaxhinna som tillåter materialet under att andas och släppa igenom fukt som vanligt. Klotter som målas på en yta som blivit behandlat med diffusionsöppet klotterskydd kan spolas bort med hett vatten eftersom vaxytan då smälter. 

Få hjälp med klotterskyddet i Helsingborg

Det krävs dock en del kunskap för att välja det bästa klotterskydd för den fasad eller yta som ska behandlas och det kan därför vara klokt att ta hjälp från experter inom området. Hustvättarna är ett företag som bland annat kan hjälpa till att välja, samt behandla en yta med klotterskydd i Helsinborg. De kan såklart även sanera klotter eftersom samtliga av Hustvättarnas medarbetare är specialutbildade och har erfarenhet av klottersanering.

Rätt kunskap och erfarenhet ger det bästa resultatet 

Är man rädd om den nedklottrade ytan, vare sig det handlar om en fasad, fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar eller dylikt så bör man anlita proffs som kan utföra saneringen. Klottersanering kräver nämligen en hel del kunskap om material och kemikalier för att resultatet ska kunna bli så lyckat som möjligt. Använder man sig av fel produkter eller metoder riskerar man att orsaka mer skada på ytan. 

Fler nyheter