IVT värmepump i Stockholm

26 oktober 2021
jonas olsson

editorial

Med en IVT värmepump utvinner man energi från luften, marken eller vattnet och använder sedan den till att värma upp huset och ibland även varmvattnet med. En IVT värmepump är effektiv och trots att den kostar en hel del är det alltid en investering som betalar sig. Både i sänkta energikostnader och högre värde på huset. 

IVT värmepumpar finns i flera modeller och vilken man ska ha beror på hur stor fastigheten är, planlösningen och hur man brukar den. Men också hur miljön runt omkring fastigheten är och hur stor tomt man har. Men i Stockholm där berggrunden ofta består av energilagrande granit passar en IVT bergvärmepump ofta väldigt bra. Är det ett fritidshus man ska värma, passar en IVT luftluftvärmepump bättre. Den är enkel och billig att installera och då den blåser ut värmen behöver man heller inga vattenburna element. På sommaren då det är varmt kan man i stället använda IVT värmepumpen för att kyla ner fritidshuset.

 

 

Olika typer av IVT värmepumpar

Vill man installera en IVT värmepump i Stockholm ska man vända sig till ett företag med ett lite större utbud av olika typer av värmepumpar som exempelvis frånluftvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, luftluftvärmepump mer flera. Då får man hjälp att hitta det mest optimala uppvärmningssystemet för fastigheten och hushållet. Ibland passar det med flera olika värmepumpar och då får man väga för- och nackdelar mot varandra.

Många gånger lönar det sig att vända sig till en återförsäljare av IVT värmepumpar som även kan sköta installation, service och underhåll. Då vet man vem man ska kontakta om det skulle uppstå problem och man slipper olika företag som skyller på varandra. Men att använda sig av totalentreprenad brukar också bli billigare. När man byter värmesystem och installerar en IVT värmepump kan man som privatperson använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden, vilket får ner priset en hel del.

Fler nyheter