Bra husdränering kan hålla fastigheten fri från fuktskador

04 februari 2021
Cecilia Olsson

Att se till så att regnvatten, grundvatten och smältvatten från snö rinner undan istället för att det stannar kvar vid huset är jätteviktigt för att kunna undvika fuktskador i fastigheten. Med hjälp av dränering leder man undan vatten som annars kan tränga in i husgrund, betongplatta och källarväggar. Fuktskador behöver inte heller stanna i källaren utan det finns alltid en risk att den sprider sig uppåt i fastigheten. 

Vad kan vara fel?

Ofta kan dålig dränering bero på att rören som ska transportera bort vattnet ligger för nära markytan, att de har blivit skadade, att de har slammat igen eller att fuktskyddet har släppt. Vissa gånger har det att göra med att grundvattnet har stigit och det gamla systemet behöver därmed uppdateras för att fungera som det ska igen.

Hur kan man upptäcka att det finns problem?

Genom att göra en fuktmätning kan man kontrollera hur hög luftfuktigheten är i fastighetens källare och i väggmaterialet, är den hög så kan det vara en indikation på att något inte stämmer med dräneringen. Vare sig det är dränering som är problemet eller om det finns en annan orsak så bör man åtgärda felet snarast möjligt.

Problem som kan orsaka skador på både fastighet och människor

Skadorna som kan uppkomma på fastigheten kan vara så allvarliga att grundkonstruktionen med tiden förlorar sin hållfasthet. Rör och armering kan börja rosta och betongen kan luckras upp och bli porös, vilket kan göra att huset får sättningar som i sin tur kan leda till sprickbildningar. Förutom att fuktskador kan förstöra själva fastigheten så kan den även göra att det utvecklas mögel i huset som kan vara hälsoskadligt för dem som vistas i byggnaden.

Kollanda Grus AB är en erfaren entreprenadfirma som kan hjälpa den som har en fastighet i behov av husdränering. De har nödvändig kunskap och lång erfarenhet av att göra husdräneringsarbeten runt fastigheter.

Fler nyheter