Bouppteckning i Sölvesborg – en viktig del av arvsskifte

26 juni 2023
Maja Bergman Lindberg

När en person går bort är det viktigt att det finns en korrekt bouppteckning för att fastställa dödsboet och fördela arvet till rätt mottagare. Att bevaka bouppteckningen är också en mycket viktig del för de brottsutsatta, då den kan ge svar på frågor som kan påverka deras rättigheter och möjligheter att få upprättelse.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är ett dokument som upprättas efter en persons död för att fastställa dödsboet. Den innehåller en översikt över alla dödsboets tillgångar och skulder vid dödsfallet. En bouppteckning är nödvändig för att kunna skifta och fördela arvet på ett korrekt sätt.

Vad innehåller en bouppteckning?

En bouppteckning innehåller en lista över dödsboets tillgångar och skulder samt uppgifter om testamente och arvingar. I tillgångarna ingår exempelvis fastigheter, bostad, bil, bankkonton och försäkringar. Skulderna kan vara allt från krediter, skatteskulder till andra obetalda räkningar. Bouppteckningen ska också inkludera information om eventuellt testamente, vilka som ärver och hur arvet ska fördelas.

bouppteckning

Vad är viktigt att tänka på när det gäller bouppteckning?

Det är viktigt att bouppteckningen upprättas så tidigt som möjligt efter dödsfallet, för att skapa klarhet i dödsboet och undvika långa utdragna processer. Det är också viktigt att se till att tillgångarna i dödsboet inte säljs eller avvecklas innan bouppteckningen har upprättats. Brottsutsatta bör i synnerhet bevaka bouppteckningen, då den kan innehålla avgörande information som kan påverka deras rättigheter och möjligheter att få upprättelse. Till exempel kan bouppteckning visa om det finns en testamenterad tillgång som tillhör den brottsutsatta. Om de inte har kännedom om sådant kan de missa möjligheter att få rättvisa och återhämta förlorade medel.

Hitta en kvalificerad jurist för bouppteckning i Sölvesborg

Att bevaka bouppteckningen är en viktig del för de brottsutsatta som kan hjälpa dem att få rättvisa och återupprätta det som de har förlorat. Därför är det viktigt att bouppteckningen upprättas så snart som möjligt efter dödsfallet och att man ser till att dödsboets tillgångar inte säljs eller avvecklas innan bouppteckningen har upprättats. Om du är brottsutsatt och misstänker att du kan ha rätt att återfå en del av dödsboet, kontakta en kvalificerad jurist som kan hjälpa dig att bevaka bouppteckning i Sölvesborg och din rätt till eventuella tillgångar i dödsboet.

Fler nyheter